THÍ SINH ĐĂNG NHẬP
(Bạn phải đăng nhập mới có thể sửa thông tin Phiếu đăng ký và xem kết quả đăng ký)
Số CMND
Mật khẩu
 
CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐHCQ NĂM 2020 - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086
   E-mail: tuyensinh2020@hvtc.edu.vn | Website HVTC: hvtc.edu.vn
  Trang thông tin tuyển sinh HVTC: tuyensinh.hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà