ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC SINH GIỎI DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

(XÉT TUYỂN VÀO ĐHCQ NĂM 2023)

Lưu ý: Các thông tin có dấu (*) bắt buộc phải nhập. Số Hồ sơ do phần mềm tự sinh, thí sinh không phải nhập.

Bạn phải nhớ Mật khẩu để có thể vào xem kết quả đăng ký. Để xem thông tin sau khi đã đăng ký, bạn CLICK vào menu "Xem thông tin đăng ký". Khi bạn CLICK vào nút đăng ký mà hệ thống thông báo lỗi thì bạn phải kiểm tra lại các thông tin, nhập lại mật khẩu, kiểm tra lại mã xác nhận rồi CLICK lại vào nút "Đăng ký")

Số Hồ sơ:

A. THÔNG TIN THÍ SINH

Họ đệm: (*) Tên: (*) Giới tính:
Ngày sinh: tháng năm (*) Nơi sinh: (*)
Số CMTND/Căn cước CD: (*)

NƠI HỌC THPT:

Lớp 10 tại tỉnh/TP: (*) Trường: (*)
Lớp 11 tại tỉnh/TP: (*) Trường: (*)
Lớp 12 tại tỉnh/TP: (*) Trường: (*)
Thí sinh tốt nghiệp:
Nếu thí sinh học trường chuyên bắt buộc phải tick chọn 1 trong 2 mục sau:
       
       

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Đối tượng ưu tiên:  
Địa chỉ liên hệ: (*)
Điện thoại liên hệ: (*)  Email:  (*)
                   Học lực Giỏi:
  
  

Loại chứng chỉ:   Điểm thi  (dấu thập phân là dấu phẩy)

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Ghi thứ tự nguyện vọng bằng số; 1 là nguyện vọng cao nhất...; thứ tự nguyện vọng chung cho cả Chương trình chất lượng cao và Chương trình chuẩn)

1. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO:

1. Nguyện vọng 1: Ngành/chuyên ngành:  Tổ hợp môn:   (*)
2. Nguyện vọng 2: Ngành/chuyên ngành:  Tổ hợp môn:
3. Nguyện vọng 3: Ngành/chuyên ngành:  Tổ hợp môn:  
4. Nguyện vọng 4: Ngành/chuyên ngành:  Tổ hợp môn:
5. Nguyện vọng 5: Ngành/chuyên ngành:  Tổ hợp môn:
6. Nguyện vọng 6: Ngành/chuyên ngành: Tổ hợp môn:  
7. Nguyện vọng 7: Ngành/chuyên ngành: Tổ hợp môn:
8. Nguyện vọng 8: Ngành/chuyên ngành: Tổ hợp môn:
9. Nguyện vọng 9: Ngành/chuyên ngành: Tổ hợp môn:
10. Nguyện vọng 10: Ngành/chuyên ngành: Tổ hợp môn:
11. Nguyện vọng 11: Ngành/chuyên ngành: Tổ hợp môn:
12. Nguyện vọng 12: Ngành/chuyên ngành: Tổ hợp môn:
13. Nguyện vọng 13: Ngành/chuyên ngành: Tổ hợp môn:

2. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO MỖI BÊN CẤP 1 BẰNG CỬ NHÂN - DDP:

14. Nguyện vọng 1: Ngành/chuyên ngành: Tổ hợp môn:
15. Nguyện vọng 2: Ngành/chuyên ngành: Tổ hợp môn:
Để biết thêm thông tin về ngành Tài chính – Ngân hàng (Chương trình DDP – cấp 2 bằng Cử nhân LKĐT với Trường ĐH Greenwich Anh Quốc), bạn xem thông tin chi tiết tại https://iife.edu.vn/en/home-eng/

C. KẾT QUẢ HỌC TẬP

 Thí sinh nhập Điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn bên dưới đây (Nhập theo thang điểm 10, dấu thập phân là dấu phẩy)
Điểm môn Toán: (*) Điểm môn Văn: (*)
Điểm môn Vật lý: (*) Điểm môn Tiếng Anh: (*)  (Riêng đối với trường hợp không học môn ngoại ngữ là tiếng Anh nhưng có CCTA quốc tế, thí sinh nhập điểm quy đổi từ CCTA quốc tế theo bảng quy đổi nêu trong Đề án - Phương án tuyển sinh của Học viện. Lưu ý nhập theo thang điểm 10)
Điểm môn Hóa học: (*)    
Tệp đính kèm (gồm các trang của học bạ, chứng chỉ tiếng Anh / chứng nhận giải cấp quốc tế / quốc gia / tỉnh, Các giấy tờ ưu tiên, SCAN và lưu trong 1 file PDF)
(thí sinh chọn nút Choose File hoặc Browse để tải file đính kèm)
Mật khẩu: (*) Xác nhận lại Mật khẩu: (*)

(Thí sinh nhập mật khẩu bất kỳ có từ 6 ký tự trở lên và lưu ý ghi nhớ mật khẩu này để có thể sửa thông tin đăng ký và xem kết quả phê duyệt hồ sơ)

Mã xác nhận: (*)
(Mã xác nhận: bạn phải nhập mã xác nhận chính xác như số trong ảnh bên cạnh.
Lưu ý: Sau khi hoàn thành đăng ký xét tuyển Học sinh giỏi ở bậc THPT năm 2023 trên Cổng đăng ký xét tuyển của Học viện Tài chính, thí sinh phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia) theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086
   E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn | Website HVTC: hvtc.edu.vn
  Trang thông tin tuyển sinh HVTC: tuyensinh.hvtc.edu.vn

Phiên bản 2023.01 Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà